Tedavi Alanlarımız

KANAMA BOZUKLUKLARI ve KRİTİK TEDAVİLER

K Vitaminine Bağımlı Pıhtılaşma Faktör Eksiklikleri: Faktör II, Faktör VII, Faktör IX ve Faktör X isimli pıhtılaşmayı sağlayan proteinlerin, genetik nedenlerle karaciğerde üretilememesi ya da varfarin kullanımına bağlı olarak işlev göremez hale gelmesi nedeniyle ortaya çıkan kanamaların tedavisi

Albümin Eksikliği: Karaciğerde üretilen Albümin isimli kan proteininin eksikliğinin giderilmesi

İMMUNOGLOBULİNLER

İnsan İmmünoglobulin Eksiklikleri: Bağışıklık sisteminin bir parçası olan İmmünoglobülin-G isimli proteinin kalıtsal veya sonradan gelişen eksikliği nedeniyle ortaya çıkan çeşitli hastalıkların tedavisi

Hepatit B Hastalığı: Hepatit B virüsü ile temas etmiş veya taşıyıcı olan kişilerin Spesifik Hepatit B İmmünoglobülini ile korunması

Tetanoz Hastalığı: Tetanoz hastalığı veya hastalık riski bulunan kişilerin Spesifik Tetanoz İmmünoglobülini ile korunması

Kuduz Hastalığı: Kuduz hayvanlarla teması olan kişilerin Spesifik Kuduz İmmünoglobülini ile korunması

ENFEKSİYON HASTALIKLARI

Bakteriyel Enfeksiyon Hastalıkları: Enfeksiyona neden olan çeşitli bakteriyel patojenlere karşı antibiyotik ajanlar ile tedavi

Mantara Bağlı Enfeksiyon Hastalıkları: Enfeksiyona neden olan çeşitli fungal patojenlere karşı antifungal ajanlar ile tedavi

AŞILAR

Suçiçeği Hastalığı: Varicella zoster virüsüne bağlı çocukluk çağı hastalığının önlenmesine yönelik aşı koruması

Kuduz Hastalığı: Kuduz virüsü ile enfekte hayvanlarla teması olan kişilere yönelik aşı koruması

Gribal Enfeksiyon: Grip enfeksiyonunun önlenmesine kişilere yönelik aşı koruması

NÖROLOJİ

Multiple Skleroz: İzole klinik sendrom ve tekrarlayıcı tabloların tedavisi

HEMATOLOJİ

KML & ALL: Çocuk ve erişkinlerde Philadelphia kromozomu pozitif kronik myeloid lösemi ve Philadelphia kromozomu pozitif akut lenfoblastik löseminin tedavisi

KARDİYOLOJİ

Antikoagulasyon: Heparin türevleri ile trombotik sürecin engellenmesi

Pulmoner Hipertansiyon: Spesifik vazodilatör ajanlar ile pulmoner hipertansiyonun tedavisi

GASTROENTEROLOJİ

Proton Pompa İnhibitörleri: Ülser ve reflü ile seyreden gastroenterolojik hastalıkların tedavisi

KEMİK SAĞLIĞI

Bisfosfonatlar: Kanser tedavisinde ve osteoporozda gözlenen kemik yıkımının önlenmesi

NADİR HASTALIKLAR

Multiple Skleroz: İzole klinik sendrom ve tekrarlayıcı tabloların tedavisi

ALGOLOJİ (AĞRI)

Analjezik ve antipiretikler: Ağrı ve ateş tedavisi

ERKEK SAĞLIĞI

Erektil disfonksiyon: Erektil disfonksiyonun uzun etkili selektif fosfodiesteraz inhibitörü tadalafil ile tedavisi