Farmakovijilans

Farmakovijilans Nedir?

Advers (yan) etkilerin ve beşeri tıbbi ürünlere bağlı diğer sorunların saptanması, değerlendirilmesi, tanımlanması ve önlenmesi ile ilgili bilimsel çalışmaları kapsamaktadır. Farmakovijilans “günlük klinik uygulamada ilaçların güvenliği ile ilgili klinik verilerin toplanması, ilaç uygulamasında karşılaşılan sorunların takibi, sorumlu nedenlerin saptanması, tanınması, araştırılması, kaydedilmesi, duyurulması ve gerekli önlemlerin alınması” şeklinde tanımlanabilir.

Ülkemizde Farmakovijilans Çalışmaları:

Türk İlaç Advers Etkilerini İzleme ve Değerlendirme Merkezi (TADMER) 1985 yılında kurulmuş olup, 1987 yılında DSÖ Uluslararası İlaç İzleme İşbirliği Merkezi’ne 27. üye olarak kabul edilmiştir. Türk İlaç Advers Etkilerini İzleme ve Değerlendirme Merkezi (TADMER) olan merkezimizin adı Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM) olarak değişmiştir. “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Güvenliğinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik” ilk kez 22.03.2005 tarihinde yayımlanmış olup, daha sonra güncel Avrupa Birliğinin ilaçlarla ilgili mevzuatının 2010/84/EC sayılı direktifine paralel olarak hazırlanan 15/4/2014 tarihli ve 28973 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “İlaçların Güvenliliği Hakkında Yönetmelik” ile değiştirilmiştir.

Advers Reaksiyon Bildirim Formu:

Yan etki / Advers reaksiyon bildiriminiz için TÜFAM bildirim formunu doldurup centurion@deltapv.com adresine gönderiniz.

Dosya Seç
EUGMP