Bilgi Güvenliği Politikası

Bilgi Güvenliği Politikası

 
 

Bilgi Güvenliği Politikası

Bu politika, işlediğimiz bilgilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamak amacıyla belirlenmiştir.

Sorumluluklar

CENTURION PHARMA İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CENTURION PHARMA) iş faaliyetlerimizin sürdürülebilmesi açısından kritik önem taşıyan bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini korumayı amaçlayarak bu Bilgi Güvenliği Politikasını belirler.

CENTURION PHARMA, bilgi güvenliği konusunda liderlik sağlamayı, kaynakları tahsis etmeyi ve sürekli iyileştirmeyi teşvik etmeyi,

Tüm çalışanlar, işledikleri bilgileri gizli tutmak, güvenliği tehlikeye atan durumları bildirmek ve politikamıza uymakla yükümlü tutulmuştur. Bu konuyu en üst düzey hassasiyet ile takip takip etmeyi,

Bilgi güvenliği eğitimleri ile çalışanlarımızın farkındalığını sürekli arttırmayı, İş ortakları ve tedarikçilerimizden de bilgi güvenliği gereksinimlerini talep etmekte olduğumuz ve talep edeceğimizi,

Müşterilerimize ve iş ortaklarımıza hizmet sunarken bilgi güvenliğini en üst düzeyde güncel tutmayı,

Kurumsal bilgi güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak uygulanabilir şartları karşılayacağını ve bilgi güvenliği yönetim sistemini sürekli olarak iyileştireceğini taahhüt ederiz.  

EUGMP