Ar-Ge

Dünya’da Ar-Ge harcamalarının

yıllara göre dağılımı

 

İlaç sektöründe Ar-Ge süreci araştırmanın başlatılmasından ruhsatın alınması ve pazara verilmesine kadar olan dönemi kapsamaktadır. İlaç sektöründe Ar-Ge faaliyetleri en fazla katma değere sahip fakat aynı zamanda maliyeti çok yüksek olan faaliyetlerdir. İlaç geliştirme süreci yüksek maliyetine ek olarak uzun zaman alan ve riskli bir süreçtir.

 
 
 

İlaç sektöründe öncü kuruluşlardan biri olmayı kendisine hedef olarak belirleyen Centurion Pharma, uzman araştırmacılardan oluşan bir Ar-Ge ekibi ile kendi Ar-Ge Laboratuvarında ülke tıbbı ve hastalar için katma değeri yüksek moleküller için gereken;

Tüm literatür tarama,
Patent araştırma ve değerlendirme çalışmaları,
Etken madde temini ve kalite kontrol onay analizleri,
Formülasyon,
Analitik metod geliştirme ve validasyon çalışmaları,
Laboratuar ve paralelinde pilot ölçekli üretim ve proses validasyonu çalışmaları,
Klinik çalışmalar,
Ürün iyileştirme çalışmaları,
Yeni ürün stabilite çalışmaları ve
Ruhsat dosyalarının CTD formatında hazırlanması için gerekli çalışmalarını cGMP
prensiplerine uygun olarak yürütülmektedir.