Ar-Ge

 

 

İlaç sektöründe Ar-Ge süreci araştırmanın başlatılmasından ruhsatın alınması ve pazara verilmesine kadar olan dönemi kapsamaktadır. İlaç sektöründe Ar-Ge faaliyetleri en fazla katma değere sahip fakat aynı zamanda maliyeti çok yüksek olan faaliyetlerdir. İlaç geliştirme süreci yüksek maliyetine ek olarak uzun zaman alan ve riskli bir süreçtir. Centurion, Ar-Ge çalışmaları için toplumun ihtiyaçlarını karşılamaya yetkin, tutarlı, çağdaş, bilimsel ve teknik bir yaklaşımla çalışan iyi organize edilmiş bir ortam yaratmıştır.

 

Araştırma ve Geliştirme departmanımız, Firmamızın Türkiye'nin önde gelen eşdeğer ilaç üreticilerinden biri olması, rekabetçi konumunu güçlendirmesi ve geliştirmesi için önemli bir rol oynamaktadır. Ana hedefimiz, bu amaç doğrultusunda sürekli gelişen Ar-Ge faaliyetleri ile Centurion'un özen ve kalite stratejisini harmanlayarak Türk ve Avrupa ilaç pazarının liderleri arasında olmaktır. Centurion'un Ar-Ge süreçleri ve teknolojileri, geliştirilmesi planlanan hastane jeneriği ve biyobenzer ürünler için rekabet avantajı sağlayacak katı bir IP politikasına dayanmaktadır.

 

Kendi bünyemizdeki bilgi ve beceri ile yenilikçi jenerik ilaçlar ve katma değeri yüksek biyobenzerler geliştirmek önemli hedeflerimiz arasında olup, yeteneklerimiz bize likit ve liyofilize ürünlerde flakon, kullanıma hazır şırınga (PFS) ve kartuş gibi geniş yelpazedeki farklı formları geliştirme seçenekleri sağlamaktadır.

 

 Konvansiyonel Parenteral ve Nasal Generikler​

 Biyobenzer Ürünler

 Plazma Ürünleri​

 Aşılar​

 

 

Centurion Araştırma ve Geliştirme Merkezi;

 Analitik Geliştirme Laboratuvarları 

 Formülasyon Laboratuvarı​

 Ar-Ge Biotech Laboratuvarı ve 

 Stabilite Alanlarından (Zone II ve IV) oluşmaktadır.  

 

Centurion Araştırma ve Laboratuarları, Hastane Jenerikleri ve Biyobenzer ürünleri geliştirmek ve kalite kontrol testleri için 200'ün üzerinde yüksek teknoloji ürünü cihaz ve ekipmanla donatılmıştır.

Ar-Ge ekibimiz, İlaç Kimyası Uzmanları, Farmasötik Teknoloji Uzmanları, Patent ve Fikri haklar Uzmanları, Farmakologlar, Analitik Kimyagerler, Biyomühendisler gibi  bilimsel yeterliliğe sahip 15 personelden oluşmaktadır.

 

Araştırma ve Geliştirme departmanımızın sorumluluk alanları; 

 Liteartür / Patent tarama ve değerlendirme çalışmaları​

 Aktif madde / Yardımcı madde değerlendirme ve analizi​ 

 Formülasyon denemeleri​

 Analitik yöntem geliştirme​ 

 Laboratuar ve Pilot ölçekli imalatlar​

 Analitik yöntem validasyonları​ 

 Klinik çalışma değerlendirmeleri​ 

 Ürün iyileştirme çalışmaları​

 Alternatif kaynak çalışmaları  

 Yeni ürün stabilite çalışmaları (Zone II ve Zone IV)

 Ruhsat dosyaları için Modül 3 dokumanlarının CTD formatında hazırlanması​