Sosyal Sorumluluk

Herediter Anjioödem ile ilgili Duyuru

Centurion’un toplumsal sorumluluk anlayışının temelinde çalışanları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, meslek örgütleri, hekim ve hasta dernekleri ve bilim camiası ile işbirliği yaparak sürdürmektir.

Umut Kızlar Projesi’ Desteği