Sosyal Sorumluluk

Topluma olan sorumluluğumuz​u farklı alanlarda yerine getirmekteyiz.​

Centurion’un toplumsal sorumluluk anlayışının temelinde çalışanları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, meslek örgütleri, hekim ve hasta dernekleri ve bilim camiası ile işbirliği yaparak sürdürmektir.

 

 

Umut Kızlar Projesi

 

Geleceğin anneleri, ülkemizi emanet edeceğimiz gençleri yetiştirip, ilk eğitimlerini verecek kız çocuklarımız için...

 

TEMA ve Centurion İşbirliği

 

Gelecek kuşaklara daha güzel bir dünya bırakmak üzere TEMA Vakfı ile yaptığımız...