Klinik Araştırmalar

Pulmoner Sarkoidoz
Pulmoner Sarkoidoz, halen nedeni bilinmeyen kronik enflamatuvar bir akciğer hastalığı olup, 20-50 yaş aralığında ve kadınlarda görülme sıklığı daha yüksektir. Pulmoner sarkoidozun önde gelen belirtisi öksürük ve akciğer kapasitesinin azalmasına bağlı ilerleyici nefes darlığıdır. Bazı hastalarda ilerleme daha hızlıdır ve solunum yetmezliğine bağlı ölüme kadar gidebilir. Henüz kesin bir tedavisi yoktur ve günümüzde, sadece belirtileri hafifleten tedaviler uygulanmaktadır.

Centurion Pharma önderliğinde, kesin tedavisi olmayan bu hastalıkla ile ilgili bir Faz III çalışma başlatılmıştır. Türkiye ve Dünya’da henüz denenmemiş doğal bir proteinin cihaz aracılığıyla solunum yoluna uygulanması sonucu hastalığın ilerleyişinin durdurulması planlanmaktadır. Bu çalışmanın sonuçlarının olumlu çıkması durumunda, Dünya’da onaylı tek tedavi seçeneği olmasının yanı sıra, Türkiye’nin de bu alanda ilk yerli ve orijinal patentli ürünü geliştirilmiş olacaktır. Hayvan deneylerinde ve insanlarda Faz I çalışmalarında olumlu sonuçlar alan bu tedavinin, Faz III çalışması sonrasında tüm Dünya’da ruhsat başvurusu ve 2018 2020 yılında pazara verilmesi planlanmaktadır.

Multipl Skleroz:
2018 yılı içinde Faz I çalışma başlanması planlanmaktadır.

Infertilite:
2019 yılı başında Faz I çalışma başlanması planlanmaktadır.

Onkoloji:
2019 yılı içinde çalışma başlatılması planlanmaktadır.

Diğer Hastalıklar:
Miyastenia Gravis ve Sistemik Lupus Eritematosis gibi kesin tedavisi olmayan hastalıkların tedavisinde de 2019 2016 yılı içinde Faz III klinik çalışmaların başlatılması planlanmaktadır.