İnsan Kaynakları

Centurion Pharma’nın her çalışanı ülkemizde her hastanın modern tedavi alternatifine ve yüksek yaşam kalitesine ulaşma hedefimizden dolayı onur duyar. Bizler insana, doğaya ve ülkesine saygılı, kuruluşumuzu geleceğe ve hedeflerine taşıyacak yetkinliklere, bilgi birikimine sahip, değişim ve gelişime açık ve değer odaklı çalışırız.

İnsan Kaynakları politikamızı; müşteri odaklı yaklaşımımız ile doğru kişileri doğru işe yerleştirmek, şirketimiz içerisinde yüksek potansiyelleri seçmek, gelişimlerini sağlamak, performans yönetim sistemi ile performanslarını değerlendirmek ve atamalar ile kariyer planlaması yapmak ve çalışanlarımız ile uzun vadeli işbirliğimizi sürdürmek olarak tanımlayabiliriz.

 

 

Her zaman, kaliteli zaman ve bilgi paylaşımı ile etik bakış açımızdan asla vazgeçmeden konulara yaklaşarak güven veren vizyon ve misyonumuzla yeni fikirlere açık, yaratıcı, güvenilir, çağdaş insan kaynakları politikaları uygulayarak çalışanlarımızın yanında olacağız.

  Misyonumuz

  İnsan Kaynakları'nın misyonu, Centurion’un kendi alanında üstün nitelikli çalışanlar için en çok tercih edilen şirket olmasını sağlamaktır.

  Vizyonumuz

• Şirket hedeflerine ulaşmada katkı sağlayacak İnsan Kaynakları politika ve uygulamaları oluşturmak,
• Etkin bir işe alım süreciyle şirket değerlerini yükseltecek yeni kişiler istihdam etmek,
• Sonuç odaklı ve hızlı karar alan bir organizasyon yapısı oluşturmak ve her seviyede bunu destekleyen,     yetkinlikleri yüksek çalışanlar  oluşturmak,
• Rekabetçi, doğru bir ücret ve yan haklar politikası uygulamak,
• Hedef bazlı yönetim modeli ile çalışanlarının başarısını ve sürekli gelişimini destekleyerek, şirketin ana hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamak,
• Çalışanlarının memnuniyetini ve şirkete bağlılığını artırmak,
• Şirket hedefleri doğrultusunda ihtiyaçları tespit edip, kariyer gelişim planlarına yönelik gerekli aksiyonları almak,

   Centurion’un başarısının ardındaki en önemli kaynak çalışanlarıdır. Bu doğrultuda şirketimiz içerisinde açılan
   pozisyonlar için doğru kişileri doğru işe yerleştirmek en  büyük hedefimizdir. Aranılan kriterler, pozisyonlara göre
   değişkenlik göstereceği gibi her pozisyon için beklentimiz Centurion Değerleri doğrultusunda temel yetkinlikleri
   karşılayan adaylardır.

 Bu Süreçte Karşılaşabileceğiniz Uygulamalar
 • Yetkinlik Bazlı Mülakatlar
 • Kişilik Envanteri
 • Yabancı Dil Test Uygulamaları
 • Driving Test Uygulamaları
 • Genel Yetenek Testleri

  • Sonuç Odaklı
  • Yenilikçi/Yaratıcılık
  • Olumlu İş İlişkileri Oluşturmak
  • Karar Vermek ve Problem Çözmek
  • Liderlik
  • Girişkenlik/Kararlılık
  • Güçlü İletişim Becerileri

CAPTCHA Image

   Centurion performans değerlendirme sürecimizi; çalışanlarımızı şirketimizin vizyon, misyon ve
   hedeflerine odaklayarak  başarılı bir geleceğe  taşımayı sağlayan bir yönetim aracı olarak kabul eder.
   Performans yönetim sürecimiz somut ve  hedeflere dayalıdır. İlgili yılın başında,  şirketimizin hedefleri
   doğrultusunda çalışanlarımızın bireysel hedefleri belirlenir, yıl  içinde takip edilir ve yıl sonunda
   performans değerlendirmesi  yapılır.

Centurion’un ücretlendirme sistemi, temel olarak yapılan işin gerektirdiği ve çalışanların sahip olduğu yetkinlikler, alınan sorumluluklar ve piyasa verileri  göz önünde bulundurularak belirlenir. Ücretlerimiz yılda bir defa; performans, enflasyon ve piyasada hedeflediğimiz konumlanma doğrultusunda ayarlanır.